Intro | Search taxa | Taxon tree | Sources | Statistics | Editors | Log in

RAS source details

Krøyer, H. (1844). Bidrag til Kundskab om Pycnogoniderne eller Søspindlerne. Naturhistorisk Tidsskrift Ser. II. 1: 90-139.
302422
Krøyer, H.
1844
Bidrag til Kundskab om Pycnogoniderne eller Søspindlerne
Naturhistorisk Tidsskrift Ser. II
1: 90-139
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-07-05 07:19:41Z
created
2019-07-13 00:38:44Z
changed
2020-06-29 14:14:41Z
changed
2020-07-07 20:00:41Z
changed

This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2020-08-03 · contact: Anton Van de Putte