Intro | Search taxa | Taxon tree | Sources | Webservice | Statistics | Editors | Log in

RAS source details

Vanosmael, C. (1977). Studie van het macrobenthos ter hoogte van de monding van de Westerschelde en de Belgische kust. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit der Wetenschappen: Gent. 70 pp.
285320
Vanosmael, C.
1977
Studie van het macrobenthos ter hoogte van de monding van de Westerschelde en de Belgische kust
MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit der Wetenschappen: Gent
70 pp
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-10-03 07:54:41Z
created

This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2021-11-28 · contact: Anton Van de Putte