Intro | Search taxa | Taxon tree | Sources | Webservice | Statistics | Editors | Log in

RAS source details

Pontoppidan, E. (1763). Den Danske atlas eller Konge-Riget Dannemark, med dets naturlige egenskaber, elementer, indbyggere, værter, dyr og andre affødninger, dets gamle tildragelser og nærværende omstændingheder i alle provintzer, stæder, kirker, slotte og herre-gaarde. Forestillet ved en udførlig lands-beskrivelse, saa og oplyst med dertil forfærdigede land-kort over enhver provintz, samt ziret med stædernes prospecter, grund-ridser, og andre merkværdige kaabber-stykker. Efter Søy-kongelig allernaadigst befalning. 1: 1-723.
303409
Pontoppidan, E.
1763
Den Danske atlas eller Konge-Riget Dannemark, med dets naturlige egenskaber, elementer, indbyggere, værter, dyr og andre affødninger, dets gamle tildragelser og nærværende omstændingheder i alle provintzer, stæder, kirker, slotte og herre-gaarde. Forestillet ved en udførlig lands-beskrivelse, saa og oplyst med dertil forfærdigede land-kort over enhver provintz, samt ziret med stædernes prospecter, grund-ridser, og andre merkværdige kaabber-stykker. Efter Søy-kongelig allernaadigst befalning.
1: 1-723
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-07-31 06:46:13Z
created

This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2021-09-25 · contact: Anton Van de Putte