Intro | Search taxa | Taxon tree | Sources | Webservice | Statistics | Editors | Log in

RAS source details

Kröyer, Henrik. (1856). Afhandling om Ormeslaegten Sabella Linn., isaer med Hensyn til dens nordiske Arter [Alternate title: Bidrag til Kundskab af Sabellerne]. Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. 1856: 1-36.
50702
Kröyer, Henrik
1856
Afhandling om Ormeslaegten <i>Sabella</i> Linn., isaer med Hensyn til dens nordiske Arter [Alternate title: Bidrag til Kundskab af Sabellerne]
Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger
1856: 1-36
Publication
AnnelidaBase. This journal issue not online as at September, 2010. [Issue online as at November 24, 2022. J.Gil].
Page begins: Headline: "1856. Mødet den 11te Januar." Text: "Herr Professor Kröyer gjorde følgende Meddelelser af en Afhandling om Ormeslægten Sabella Linn., især med Hensyn til dens nordiske Arter." Text is in Danish until page 17, where species description in Latin begin. There are no plates, although Krøyer prepared plates which exist unpublished (fide Wolff & Petersen, 1991:674).
Brazil
Caribbean region
Cold North Atlantic and Arctic together
North Sea (and Channel)
Norway
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2015-01-06 21:26:43Z
changed
2019-07-13 00:38:44Z
changed
2020-07-04 14:52:50Z
changed
2022-11-24 09:56:33Z
changed

Bispira Krøyer, 1856 (original description)
Chone Krøyer, 1856 (original description)
This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2023-01-28 · contact: Anton Van de Putte